Τεχνολογία Άλλων Φίλτρων

Τεχνολογία Άλλων Φίλτρων

Τεχνολογία Φίλτρων Νερού

Φιλτρα βρύσης/μπαταρίας

 • Φίλτρα χαμηλής αποτελεσματικότητας/κλάσης(κλάση ΙΙΙ-V)
 • Αφαιρούν μικρό αριθμό μολυσματικών παραγόντων
 • Χαμηλή ζωή ανταλλακτικού φιλτρου,συχνές αλλαγές ανταλλακτικού με αποτέλεσμα αυξημένο κόστος συντήρησης
 • Ανταλλακτικό φίλτρο κάθε 1-3 μήνες
 • Σοβαρές απώλειες αποτελεσματικότητας μετά το πέρας 1 μηνός χρήσης

Κανάτες

 • Φίλτρα χαμηλής αποτελεσματικότητας/κλάσης (κλάση ΙΙΙ-V)
 • Αφαιρούν μικρό αριθμό μολυσματικών παραγόντων
 • Χαμηλή ζωή ανταλλακτικού φιλτρου,συχνές αλλαγές ανταλλακτικού με αποτέλεσμα αυξημένο κόστος συντήρησης
 • Ανταλλακτικό φίλτρο κάθε 150 λίτρα

Φίλτρα με UV

 • Μέθοδος απολύμανσης
 • Δεν απαιτείται σε αστικά δίκτυα που το νερό χλωριώνεται
 • Αυξάνει σημαντικά το αρχικό κόστος της συσκευής και των ανταλλακτικών του φίλτρου
 • Δεν προσθέτει τίποτα στην αποτελεσματικότητα και ποιότητα του φίλτρου
 • Η UV δεν αφαιρεί βαρέα μέταλλα, χλωριούχες ενώσεις, ζιζανιοκτόνα, φυτοφάρμακα κτλ

Ιονιστές νερού

 • Χρησιμοποιούν ηλεκρόλυση
 • Δεν αφαιρούν μολυσματικούς παράγοντες νερού
 • Δεν έχει αποδεδειγμένη δράση στην υγεία
 • Αντικρουόμενο στην επιστημονική κοινότητα

Αντίστροφη Όσμωση

 • Ανικανότητα αφαίρεσης πτητικών οργανικών ενώσεων
 • Περιορισμένη παροχή νερού
 • Απαιτείται δεξαμενή/δοχείο για την συλλογή και επεξεργασία νερού
 • Σπατάλη νερού – για κάθε 4 λίτρα επεξεργασμένου νερού χάνονται σε απόνερα 11-34 λίτρα
 • Αφαιρεί ιχνοστοιχεία απαραίτητα για τον οργανισμό

Φίλτρα κοκκοειδούς άνθρακα

 • Μη στερεοποιημένη μορφή άνθρακα, το νερό περνάει γύρω από το φίλτρο και όχι μέσα από αυτό
 • Αναφερόμενα και ως φίλτρα οσμής και γεύσης χαμηλής απόδοσης, το νερό έρχεται σε επαφή με τον άνθρακα για μικρότερο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα την χαμηλή αποτελεσματικότητα
 • Δεν εμποδίζει την ανάπτυξη βακτήριων

Φίλτρα άνθρακα με ασήμι

 • Παρόμοιο με τα φίλτρα κοκκοειδούς άνθρακα
 • Χρησιμοποιεί ασήμι για την αποτροπή ανάπτυξης βακτήριων ενώ το νερό παραμένει στο φίλτρο
 • Το ασήμι που χρησιμοποιείται είναι άκρως δηλητηριώδες για το ανθρώπινο σώμα
 • Τα εν λόγω φίλτρα είναι απαγορευμένα στις Η.Π.Α

Η τεχνολογία μας

Τα φίλτρα νερού Multipure έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί για το 200% της ικανότητας επεξεργασίας νερού. Τα φίλτρα νερού Multipure είναι υψηλής αποτελεσματικότητας/κλάσης (κλάση Ι) Το ανταλλακτικό φιλτρο αλλάζει μία φορά το χρόνο. Τα φίλτρα νερού Multipure δέν προσθέτουν ουσίες στο νερό,δεν αναπτύσουν βακτήρια και δεν αφαιρούν ιχνοστοιχεία αναγκαία για τον οργανισμό.