Επιπτώσεις Μολυσμένου Νερού στην Υγεία

Επιπτώσεις Μολυσμένου Νερού στην Υγεία

Επιπτώσεις Υγείας Μολυσματικών Παραγόντων Νερου

Τα συστήματα επεξεργασίας νερού στερεοποιημένου άνθρακα της Multipure αντιμετωπίζουν ενα ευρύ φάσμα απο μολυντές που επηρεάζουν την υγεία.

Παρακάτω βλέπετε μια περίληψη των ελεγμένων μολυντών και τις επιπτώσεις τους. Παρακαλούμε ανατρέξτε και στον Πίνακα Αποτελεσμάτων Απόδοσης των Συσκευων

Μολυσματικοί Παράγοντες που αφαιρούν τα συστήματα νερού Multipure

Αρσενικό


Πεντασθενές Αρσενικό Κίνδυνος καρκίνου, Καρδιακά και δερματικά προβλήματα

Ζιζανιοκτόνα


2,4-D
Carbofuran (Furadan)
Βλάβες νευρικού συστήματος, νεφρών, ήπαρ
Βλάβες νευρικού αναπαραγωγικού και μυικού συστήματος, νεφρών, ήπαρ, αναιμία, λευχαιμία
Chlordane Βλάβες νευρικού και μυϊκου συστήματος, καρκίνος
cis-1,3-Dichloropropylene Βλάβες νεφρών, (ουροδόχος) κύστη
Endrin Κίνδυνος καρκίνου, Καρδιακά, Βλάβες νευρικού συστήματος, νεφρών, ήπαρ, αναιμία
Lindane Βλάβες νευρικού συστήματος, νεφρών, ήπαρ
Methoxychlor Βλάβες νευρικού συστήματος, νεφρών, ήπαρ, αναιμία, καρκίνος
Toxaphene αποδιοργανωτής του ενδοκρινικού συστήματος

Φυτοφάρμακα


Alachlor Κίνδυνος καρκίνου, Βλάβες νευρικού συστήματος
Atrazine Βλάβες νευρικού συστήματος, μαστκού αδένα
Dinoseb Θυροειδής, Βλάβες αναπαραγωγικού συστήματος
Pentachlorophenol Κίνδυνος καρκίνου, νεφρών, ήπαρ
2,4,5-TP (Silvex) Κίνδυνος καρκίνου, Βλάβες νευρικού συστήματος, νεφρών, ήπαρ
Simazine Κίνδυνος καρκίνου, Βλάβες νευρικού συστήματος

Χημικά


Benzene Κίνδυνος καρκίνου, αναιμία, λευχαιμία
Carbon Tetrachloride Κίνδυνος καρκίνου
Chlorobenzene (Monochlorobenzene) Βλάβες νευρικού συστήματος, νεφρών, ήπαρ
DBCP (Dibromochloropropane) Βλάβες αναπαραγωγικού συστήματος, Κίνδυνος καρκίνου
o-Dichlorobenzene Κίνδυνος καρκίνου, νεφρών, ήπαρ, πνευμόνων
p-Dichlorobenzene (para-Dichlorobenzene) Κίνδυνος καρκίνου
1,2-Dichloroethane (1,2-DCA) Κίνδυνος καρκίνου
trans-1,2-Dichloroethylene Βλάβη νεφρών, ήπαρ, νευρικού και κυκλοφοριακού συστήματος
1,1-Dichloroethylene (1,1-DCE) Κίνδυνος καρκίνου, νεφρών, ήπαρ
cis 1,2-Dichloroethylene Βλάβη νεφρών, ήπαρ, νευρικού και κυκλοφοριακού συστήματος
1,2-Dichloropropane Βλάβη νεφρών, ήπαρ, νευρικού συστήματος
Ethylbenzene Βλάβη νεφρών, ήπαρ, νευρικού συστήματος
EDB (Ethylene Dibromide) Βλάβες αναπαραγωγικού συστήματος και οργάνων
Hexachlorobutadiene (Perchlorobutadiene) Νεφρά και βλάβη πεπτικού
meta-Xylene Βλάβες νευρικού συστήματος, νεφρών, ήπαρ, πνευμόνων, βλεννογόνων
Methyl Tert Butyl Ether (MTBE) Λέμφωμα, λευχαιμια, όγκοι όρχεων, νεφρών, θυροειδή
o-Xylene (Ortho-Xylene) Βλάβες νευρικού συστήματος, νεφρών, ήπαρ, πνευμόνων, βλεννογόνων
para-Xylene Βλάβες νευρικού συστήματος, νεφρών, ήπαρ, πνευμόνων, βλεννογόνων
Polychlorinated biphenyls (PCBs) αποδιοργανωτής του ενδοκρινικού συστήματος, καρκίνος
Styrene Βλάβες νευρικού συστήματος, νεφρών, ήπαρ
1,1,2,2-Tetrachloroethane Υπο έρευνα
Tetrachloroethylene Βλάβες νευρικού συστήματος, καρκίνος
Toluene (Methylbenzene) Βλάβες νευρικού συστήματος, νεφρών, ήπαρ
1,2,4-Trichlorobenzene Βλάβες νεφρών, ήπαρ
1,1,1-Trichloroethane (1,1,1-TCA) Βλάβες νευρικού συστήματος, νεφρών
1,1,2-Trichloroethane Βλάβες νευρικού συστήματος, νεφρών, ήπαρ
Trichloroethylene (TCE) καρκίνος

Παραπροϊόντα Απολύμανσης


Chloropicrin
Haloacetonitriles
Bromochloroacetonitrile
Dibromoacetonitrile
Dichloroacetonitrile
Trichloroacetonitrile)
Υπο έρευνα
Haloketones (HK)
1,1-Dichloro-2-Propanone
1,1,-Trichloro-2-Propanone
Υπο έρευνα
Tribromoacetic Acid Υπο έρευνα
Trihalomethanes (THMs; TTHMs)
Bromodichloromethane
Bromoform
Chloroform
Dibromochloromethane
Καρκίνος, Βλάβες νευρικού συστήματος, νεφρών, ήπαρ, Βλάβες αναπαραγωγικού συστήματος

Κύστες


Cryptosporidium Γαστροεντερικές παθήσεις
Giardia Γαστροεντερικές παθήσεις

Βαρεά Μέταλλα


Μόλυβδος Βλάβες νευρικού συστήματος, νεφρών, τοξική για εγκύους, βρέφη
Υδράργυρος Βλάβες νευρικού συστήματος, νεφρών

Ανόργανες Ουσίες


Χλώριο καρκίνος
Χλωραμίνες Υπο έρευνα

Ανόργανες Ουσίες (αφαιρούνται μόνο με το σύστημα MP750PlusRO)


Bάριο Κυκλοφοριακό, γαστροεντερικές παθήσεις
Κάδμιο Παθήσεις οστών, νεφρών, ήπαρ, Κυκλοφοριακό
Χαλκός γαστροεντερικές παθήσεις, νεφρών ήπαρ
Φθοριούχο άλας Παθήσεις οστών
Εξασθενές Χρώμιο Καρκίνος, Παθήσεις βλεννογόνων
Νιτρικά, Νιτρώδη Methemoglobinemia "Σύνδρομο των μπλε μωρών"
Perchlorate Θυροειδη
Ράδιο 226/228 Καρκίνος
Selenium Βλάβες νευρικού συστήματος, νεφρών, ήπαρ, κυκλοφοριακού
Total Dissolved Solids (TDS) Στερεά Αισθητική νερού
Τρισθενές Χρώμιο Καρκίνος, Παθήσεις βλεννογόνων