Τεχνολογία της Multipure

Τεχνολογία της Multi-Pure

Τεχνολογικό Πλεονέκτημα

Μετά από εκτεταμένες έρευνες και πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους δημόσιους και μη-κερδοσκοπικούς φορείς αποδείχτηκε οτι:

  • Η Μultipure παράγει τα πιο αποτελεσματικά φίλτρα στερεοποιημένου άνθρακα της αγοράς
  • Συγκρίνοντας τις δυνατότητες φίλτρανσης των προϊόντων Multipure θα διαπιστώσετε οτι είναι ανώτερη απο οποιαδήποτε άλλη εταιρεία
  • Τα φίλτρα στερεοποιημένου άνθρακα Multipure συνδυάζουν μηχανική φίλτρανση φυσική και ηλεκτροκινητική κατακράτηση ώστε να επιτυγχάνουν την αποτελεματικότερη αφαίρεση μολυσματικών παραγόντων νερού

Υψηλη Αποτελεσματικότητα

Η αποτελεσματικότητα ενός φίλτρου μετριέται από την ικανότητα του να αφαιρεί στο μέγιστο βαθμό και αριθμό μολυσματικούς παράγοντες του νερού. Τα φίλτρα μας αφαιρούν το μέγιστο αριθμό μολυσματικών παραγόντων στη μέγιστη τιμή.

Η σημασία των πρώτων υλών

Η Μultipure χρησιμοποιεί υλικά και τεχνικές ύψιστης ποιότητας και μετά από εκτεταμένες έρευνες και διαδικασίες προβαίνει στην κατασκευή των φίλτρων της.

Στερεοποιημένος Ανθρακας

Οι μολυντές με φυσικό μέγεθος απορροφούνται όταν το νερό περάσει από το προφίλτρο,το οποίο αυτομάτως αποκτά θετική μοριακή φόρτιση ελκύοντας τα ανιοντα ορισμένων μολυσματικών παραγόντων. Το νερό τότε εισέρχεται στο επόμενο στάδιο και περνόντας από το συμπαγές φίλτρο στεροποιημένου άνθρακα καθαρίζεται μηχανικά από σωματίδια μικρά εως και 0,5μ και σε πολλές περιπτώσεις εώς και 0,2μ.

Ο στερεοποιημένος άνθρακας της Multipure έχει μεγάλη επιφάνεια δράσης για χημική /φυσική προσρόφηση. Με τα φίλτρα στερεοποιημένου άνθρακα της Multipure το νερό παραμένει περισσότερο χρόνο σε επαφή επιτυγχάνοντας καλύτερη φίλτρανση πολλών χημικών ενώσεων, ζιζανιοκτόνων, φυτοφαρμάκων και βαρέων μετάλλων. Επιπλέον σε σύγκριση με άλλα φίλτρα δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν το παράσιτο Giardia, Κρυπτοσπορίδιο, και πολλοί άλλοι μολυντές. Τα ειδικά σχεδιασμένα CBAs φίλτρα περιέχουν ένα παράγοντα σχεδιασμένο για την αφαίρεση Αρσενικού, κάτι που τα κάνει μοναδικά στον κόσμο!

Ζωή του Φίλτρου

Η ζωή ενός φίλτρου εξαρτάται από την κατασκευή του. Η Multipure κατασκευάζει φίλτρα μέγιστης χωρητικότητας και ικανότητας φίλτρανσης,κάτι που τα κάνει πιο αποτελεσματικά και πιο οικονομικά αφού η διάρκεια ζωής τους είναι μεγαλύτερη από αυτές των ανταγωνιστών. Ολα τα φίλτρα έχουν ελεγχεί και πιστοποιηθεί για χωρητικότητα 200%. Το ειδικά σχεδιασμένο ανταλλακτικό φίλτρο αλλάζεται με ευκολία. Τα φίλτρα πρέπει να αλλάζονται μια φορά το χρόνο. Η ζωή των φίλτρων εξαρτάται από τη ποσότητα και τη ποιότητα του νερού που επεξεργάζονται.

Συμπέρασμα

Τα φίλτρα Multipure είναι τα πιο προηγμένα φίλτρα παγκοσμίως και έχουν τις επιδόσεις που καμία άλλη τεχνολογία φίλτρανσης δεν μπορεί να επιτύχει. Αφαιρούν Χλώριο, ΜΤΒΕ, παραπροϊόντα απολύμανσης, φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα, βαρέα μέταλλα όπως Μόλυβδο, Αμίαντο, Υδράργυρο και πολλά άλλα. Αποδεδειγμένα η Multipure παρέχει ότι καλύτερο στον χώρο των συστημάτων επεξεργασίας νερού.