Νερό, Πηγή Ζωής

Νερό, Πηγή Ζωής

Φορείς για το νερό

Στην Multipure Hellas ενδιαφερόμαστε για την ενημέρωση των καταναλωτών. Παρακαλούμε επιλέξτε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους για να ενημερωθείτε για το νερό.

Εθνικοί και Παγκόσμιοι φορείς

  • NSF International
  • Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνια
  • Εθνική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος Η.Π.Α (EPA)
  • Συμβούλιο Προστασίας των Φυσικών Πόρων (NRDC)
  • Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS)

Ιστοσελίδες και ερευνητικά κέντρα για το νερό

Διαβάστε περισσότερα στην online εγκυκλοπαίδεια

http://el.wikipedia.org/wiki/Νερό